راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران امام خميني به بغداد
چهارشنبه 27 تير 5,800,000
جمعه 29 تير 4,600,000
چهارشنبه 3 مرداد 5,800,000
جمعه 5 مرداد 6,000,000
چهارشنبه 10 مرداد 8,000,000
جمعه 12 مرداد 8,000,000
چهارشنبه 17 مرداد 8,000,000
جمعه 19 مرداد 8,000,000
چهارشنبه 24 مرداد 8,000,000
جمعه 26 مرداد 8,000,000
چهارشنبه 31 مرداد 8,000,000
جمعه 2 شهریور 8,000,000
چهارشنبه 7 شهریور 8,000,000
جمعه 9 شهریور 8,000,000
چهارشنبه 14 شهریور 8,000,000
جمعه 16 شهریور 8,000,000
چهارشنبه 21 شهریور 8,000,000
جمعه 23 شهریور 8,000,000
چهارشنبه 28 شهریور 8,000,000
جمعه 30 شهریور 8,000,000