راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تهران امام خميني به بغداد
یکشنبه 6 اسفند 7,730,000
سه شنبه 8 اسفند 4,000,000
یکشنبه 13 اسفند 4,100,000
سه شنبه 15 اسفند 4,700,000
یکشنبه 20 اسفند 6,000,000
سه شنبه 22 اسفند 6,000,000
یکشنبه 27 اسفند 7,000,000
سه شنبه 29 اسفند 6,000,000
یکشنبه 5 فروردین 9,000,000
سه شنبه 7 فروردین 9,000,000
یکشنبه 12 فروردین 9,000,000
سه شنبه 14 فروردین 9,000,000
یکشنبه 19 فروردین 9,000,000
سه شنبه 21 فروردین 9,000,000
یکشنبه 26 فروردین 9,000,000
سه شنبه 28 فروردین 9,000,000