به نام خدا

شرکت خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي اميدپروازاوج فعاليت خود را از سال 1392 با اخذ مجوز بند (ب) و  مجوز بند (الف)ازسازمانهواپيمايي کشوري درزمينه فروش بليط شرکتهاي هواپيمايي داخلي وخارجي در کليه مسيرهاي داخلي وبه کليه نقاط بين المللي آغازنمود.

 

هم اکنون پس از شروع فعاليت در زمينه هاي مختلف خدمات مسافرتي درحال ارائه خدمات به هم ميهنان گرامي بخصوص همشهريان عزيزمان مي باشيم.

اميدواريم با ياري خداوند متعال وتلاش و کوشش بتوانيم خدمات خود را از نظر کمي و کيفي ارتقاء دهيم.

خدمات ما:

-فروش بليط داخلي درکليه مسيرها

-فروش بليط خارجي به تمامي نقاط

-صدوربيمه مسافرتي

-اخذ ويزا

-اجراي تورهاي تخصصي در مسيرهاي گرجستان ،ترکيه و....

                                                                                                                                           مدير عامل

                                                                                                                                      مهدي طهماسبي نژاد