قابل تو جه مسافرين و آژانس هاي همکار *کليه مسافرين مي بايد هر دو دوز واکسن مورد تاييد را تزريق و
قابل تو جه  مسافرين و آژانس هاي همکار   *کليه مسافرين مي بايد هر دو دوز واکسن مورد تاييد را تزريق و يا سند داراي کيو ار کد معتبر در هنگام ورود از مرز هوايي به همراه داشته باشند   *مدارک مورد نياز همراه مسافرين (توريست )  بليط رفت وبرگشت، تست pcr منفي  ؛ واچر هتل ، بيمه نامه مسافرتي ، و پول به مقدار کافي *مسافرين داراي کارت اقامت معتبر و آن دسته از هموطناني که خانه يا آپارتمان  به همراه داشتن سند مالکيت ... نياز به بليط برگشت و واچر هتل ندارندسایر اعلانات