شرايط سفر به گرجستان
قابل تو جه  مسافرين و آژانس هاي همکار  
شرايط سفر به گرجستان
 کليه مسافرين مي بايست هر دو دوز واکسن مورد تاييد را تزريق و يا سند داراي کيو ار کد معتبر در هنگام ورود از مرز هوايي به همراه داشته باشند   *به همراه داشتن تست PCR الزاميست . مدارک مورد نياز همراه مسافرين (توريست )  بليط رفت وبرگشت،  واچر هتل ، بيمه نامه مسافرتي ، و پول به مقدار کافي *مسافرين داراي کارت اقامت معتبر و آن دسته از هموطناني که خانه يا آپارتمان دارند، به همراه داشتن سند مالکيت... الزاميست و نياز به بليط برگشت و واچر هتل ندارند.سایر اعلانات